BIOCON - 1000 RPMS - repetitivní periferní magnetická stimulace v neurologii

07.02.2018 00:00

  Biocon 1000 | biocon.cz  
  

Termín léčby si můžete objednat na tel.č. 702 575 298

 

BIOCON

Zbavte se bolestí!

  • výborné léčebné výsledky se syndromem karpálního tunelu a  s bolestí patní ostruhy  
  • léčí a ulevuje od obtíží krční hrudní či bederní páteře

Repetitivní Pulzní Magnetická Stimulace je tu pro Vás. 

 


Neinvazivní neurostimulační metoda využívající Faradayova zákona:

V silném magnetickém poli vzniká na nervových drahách velmi účinný elektrický impluls. Tím dochází k depolarizaci motorických a senzorických nervových zakončení, v centrálním nervovém systému vzniká zpětná vazba, vedoucí k rytmické svalové kontrakci svalu i v případě, že jej pacient není schopen svou vůlí ovládat či lokalizovat

Na rozdíl od transkutánní elektrostimulace (TENS) není u metody RPMS impuls veden cestou nejnižšího odporu po povrchu svaloviny, nýbrž proniká do celého objemu stimulované tkáně. Postup je bezbolestný, protože dochází k depolarizaci pouze nervových vláken typu I a II. Depolarizace vláken typu III, IV a depolarizace nociceptorů prakticky neprobíhá. Pacient přesto stimulaci velmi aktivně vnímá jako zřetelné stahy, podobající se velmi účinné hloubkové masáži. Během ošetření se mění intentita a frekvence pulzů podle programu, uloženého v počítači přístroje. Změnou těchto parametrů může obsluha účinek přizpůsobit požadavkům konkrétního pacienta a léčebného postupu. Provedete-li srovnání s ostatními postupy ošetření pohybového aparátu, oceníte metodu RPMS jako skutečně vyjimečnou.


Výhody systému BioCon-1000ProTM

  • neinvazivní metoda
  • výrazný, příjemný pocit
  • vynikající spontánní akceptace u pacientů
  • působí i přes šatstvo, pacienta není nutno svlékat
  • žádné kontaktní elektrody, žádné natírání vodivým gelem
  • značná hloubka průniku

 


Klinický postup metody RPSM

RPMS je neinvazivní neurostimulační technika, využívající intenzivních magnetických pulzů k vytvoření indukčních proudů v sensorických a motorických nervových zakončeních cílové tkáně. Během série magnetických impulzů dochází k účinné depolarizaci, což vede ke klinicky pozorovatelným svalovým kontrakcím a rychlé aktivaci mechanoreceptorů. To vyvolává odpovídající proprioceptivní odezvu centrálního nervového systému. Na rozdíl od dosud používaných technik TENS tedy probíhají vzruchy jak směrem ke svalu, tak směrem k CNS. Pomocí RPMS je dnes tedy možno dosáhnout skutečně bidirekcionální stimulace v obou směrech. Výhodou je vynikající účinnost, protože příkazy svalům jsou předávány nativním způsobem. Svaly jsou tedy optimálně vytíženy, ale nikdy nedochází k jejich přetěžování. Hloubka průniku RPMS se pohybuje až okolo 10 cm, není tedy omezena povrchovými proudy jako tomu bylo u metody TENS.


Odkazy

www.biocon1000.cz
www.biocon2000.cz
www.medistellar.com
 

Léčba otevírá zcela nové rozměry pro léčivé a zcela bezbolestné terapie bez jakýchkoliv vedlejších účinků pro  pacienty trpící širokou paletou různých  bolestí pohybového aparátu a svalů! 

 

Klinické studie ukázaly, že 5 až 10 aplikací trvající 15 až 20 minut jsou obvykle dostačující pro dosažení významných léčebných úspěchů.

 
 

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™ pro léčbu bolestí krku a zad

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™ pro spinální problémy 
(bederní páteř)

    Aplikace 
    BioCon-1000Pro ™   
    pro bolesti v kolenou 
    nebo po operacích