Zdravotnické zařízení neurologická ambulance MUDr. Hany Běhůnkové bylo založeno v r. 2003, kde jsou pacienti ošetřováni komplexně jednak po stránce celého neurologického spektra chorob a  hlavně se specializací na onemocnění páteře, tedy vertebrogenní problematiku.

Při vertebrogenních obtížích je možné podávání ambulantní infusní terapie většinou  v sériích po 10. Cena podání jedné infuse činí 70,- Kč.

 

 

BIOCON - 1000

 Termín léčby si můžete

objednat na tel.č. 702 575 298

 Zbavte se bolestí!

 • Ploténky?
 • Úponové bolesti šlach?
 • Syndrom zamrzlého ramene?
 • Regenerace hypertonických zádových svalů?
 • Repetitivní Pulzní Magnetická Stimulace

Neinvazivní neurostimulační metoda využívající Faradayova zákona:

V silném magnetickém poli vzniká na nervových drahách velmi účinný elektrický impluls. Tím dochází k depolarizaci motorických a senzorických nervových zakončení, v centrálním nervovém systému vzniká zpětná vazba, vedoucí k rytmické svalové kontrakci svalu i v případě, že jej pacient není schopen svou vůlí ovládat či lokalizovat

Na rozdíl od transkutánní elektrostimulace (TENS) není u metody RPMS impuls veden cestou nejnižšího odporu po povrchu svaloviny, nýbrž proniká do celého objemu stimulované tkáně. Postup je bezbolestný, protože dochází k depolarizaci pouze nervových vláken typu I a II. Depolarizace vláken typu III, IV a depolarizace nociceptorů prakticky neprobíhá. Pacient přesto stimulaci velmi aktivně vnímá jako zřetelné stahy, podobající se velmi účinné hloubkové masáži. Během ošetření se mění intentita a frekvence pulzů podle programu, uloženého v počítači přístroje. Změnou těchto parametrů může obsluha účinek přizpůsobit požadavkům konkrétního pacienta a léčebného postupu. Provedete-li srovnání s ostatními postupy ošetření pohybového aparátu, oceníte metodu RPMS jako skutečně vyjimečnou.


Výhody systému BioCon-1000Pro

 • neinvazivní metoda
 • výrazný, příjemný pocit
 • vynikající spontánní akceptace u pacientů
 • působí i přes šatstvo, pacienta není nutno svlékat
 • žádné kontaktní elektrody, žádné natírání vodivým gelem
 • značná hloubka průniku
 • řídí počítač, jednoduchá obsluha

Klinický postup metody RPSM

RPMS je neinvazivní neurostimulační technika, využívající intenzivních magnetických pulzů k vytvoření indukčních proudů v sensorických a motorických nervových zakončeních cílové tkáně. Během série magnetických impulzů dochází k účinné depolarizaci, což vede ke klinicky pozorovatelným svalovým kontrakcím a rychlé aktivaci mechanoreceptorů. To vyvolává odpovídající proprioceptivní odezvu centrálního nervového systému. Na rozdíl od dosud používaných technik TENS tedy probíhají vzruchy jak směrem ke svalu, tak směrem k CNS. Pomocí RPMS je dnes tedy možno dosáhnout skutečně bidirekcionální stimulace v obou směrech. Výhodou je vynikající účinnost, protože příkazy svalům jsou předávány nativním způsobem. Svaly jsou tedy optimálně vytíženy, ale nikdy nedochází k jejich přetěžování. Hloubka průniku RPMS se pohybuje až okolo 10 cm, není tedy omezena povrchovými proudy jako tomu bylo u metody TENS.

Léčba otevírá zcela nové rozměry pro non-léčivé a zcela bezbolestné terapie bez jakýchkoliv vedlejších účinků pro  pacienty trpící širokou paletou různých  bolesti pohybového aparátu a svalů! 

  

Klinické studie ukázal, že 5 až 10 aplikací trvající 15 až 20 minut jsou obvykle dostačující pro dosažení významných léčebných úspěchů.

  

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™ pro léčbu bolestí krku a zad

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™ pro spinální problémy 
(bederní páteř)

 

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™   
pro bolesti v kolenou 
nebo po operacích